ЗАБАВНО

В самостоятелна работа по околен свят:
 

На въпроса:

"Изброй три обществени сгради в твоето родно място."
Ученик пише: 45 блок;55 блок; 48 блок
На въпроса:
"Защо обичаш своето родно място?"
Ученик: Защото чичо ми сваля интересни игри.
На въпроса:"Какво знаеш за миналото на твоето родно място?"
Ученик: То е било на друго място.

 

Ученик от нашия клас в училищната лавка:

- Извинете, правите ли промоции? Защото имам само 1 левче

и няма да ми стигне за чипс.

Ученичка от II клас към госпожата на друг II клас:-Вие сте много хубава и имате най-хубавата диета!
Госпожата: - Каква диета!?!
Ученичката посочва
талията и казва:- Ето тази диета, Вашата е най-хубава от на всички госпожи!

                                                   

Преди първия за годината ЧАС НА КЛАСА.
Ученик/ втори клас/:- Госпожо, припомнете ми какво се правеше в този час на класа.