ПЪРВА СРЕЩА

www.youtube.com/watch?v=Ewlv-lVGtR4&feature=youtu.be

 
 

    ПРОЕКТ „МОСТ НА ПРИЯТЕЛСТВОТО"

     Книгата - прозорец  към света                 

     Български народни приказки

     Приказки на другите народи

     Пратки поучителни приказки-басните

     Морални ценности и норми         

     Детето - част от света      

 ВРЪЗКИ на ПРОЕКТА с ПРЕДМЕТИТЕ, изучавани в училище     

     Български език и литература                   

     Изобразително изкуство                                                            

     Околен свят, Човекът и природата, Човекът и обществото                                                      

     Домашен бит и техника 

   

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ на проекта - 2 учебни години

НАЧАЛО на проекта – 01 ноември 2016 г.

КРАЙ на проекта – 30 април 2018 г.